За декорация и допълване на изделието

.: ДЕКОРАТИВНИ ВЕРИГИ

A31 ORO

Декоративна верига от алуминий и покритие злато

A36 NKF

Декоративна верига от алуминий и покритие никел *FREE*

A36 CFF

Декоративна верига от алуминий и покритие оксид *FREE*

A117 NKF

Декоративна верига от алуминий и покритие никел *FREE*

A117 CFF

Декоративна верига от алуминий и покритие оксид *FREE*