Конци 100 % Полиестер. Дебелина - 20/3, 30/3, 40/3