Материали за подсилване, подлепяне, и обем на вътрешните части на кожени и други изделия