Модели и размери, луксозни серии

.: КАРАБИНИ

14830/20 CFF

Карабина със вътрешен отвор за лента 20 мм.

14830/20 NKF

Карабина със вътрешен отвор за лента 20 мм.

14830/20 OTSP

Карабина със вътрешен отвор за лента 20 мм.

14830/20 OROF

Карабина със вътрешен отвор за лента 20 мм.

15049/20 NKF

Карабина със вътрешен отвор за лента 20 мм.

15049/20 OTSP

Карабина със вътрешен отвор за лента 20 мм.

15102/20 NKF

Карабина със вътрешен отвор за лента 20 мм.

15102/20 OTSP

Карабина със вътрешен отвор за лента 20 мм.

14756/40 NKF

Кръгла Халка-Карабина със диаметър 40 мм.

14756/40 OTSP

Кръгла Халка-Карабина със диаметър 40 мм.

14855 NKF

Овална Халка-Карабина със вътрешен по дължина размер 55 мм.

14855 OTSP

Овална Халка-Карабина със вътрешен по дължина размер 55 мм.